01696293
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
182
4636
20243
1696293

Misje Święte 10 - 17 września 2023 roku

 Misje święte w Parafii Św. Krzyża  od 10 do 17 września 2023 roku:

Jako Wspólnota parafii pw. Świętego Krzyża przygotowujemy się do Misji Świętych, które będziemy przeżywać od 10 do 17 września 2023 roku. Poprowadzą je znani już Ojcowie Redemptoryści, którzy gościli w naszej wspólnocie parafialnej: O. Marcin Klamka i O. Waldemar Sojka.

Misje to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary. Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o wierze i moralności. W parafii są odprawiane liczne nabożeństwa.  Na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie Krzyża misyjnego.

Przygotowując się do tego wydarzenia i już dziś na nie zapraszając, odmawiamy po każdej Mszy Św., modlitwę o dobre przygotowanie do Misji Świętych, zachęcając także indywidualnego jej odmawiania:

Modlitwa o dobre przygotowanie do Misji Świętych:

Boski Odkupicielu, prosimy Cię o błogosławieństwo w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski, aby słowa głoszone przez Ojców Misjonarzy, prowadziły do pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni hasłem: „Kościół Jezusa Chrystusa”, oddajemy w Twoje ręce wszystkie lata istnienia naszego kościoła i trwania naszej Wspólnoty Parafialnej, Której patronuje Twój Zbawczy Krzyż. Oddajemy trud budowniczych, wszystkich mieszkańców parafii i duszpasterzy, lata obfitości i lata ubóstwa których doświadczyliśmy. Oddajemy to wszystko co jest i co przyniesie  Twoja Opatrzność. Błagamy Cię, abyśmy umacniając naszą ufność, nadzieję i miłość, potrafili  przekazywać je zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują Dobrej Nowiny o Zbawieniu.

W Twoje ręce, Matko Boża Nieustającej Pomocy, składamy całą pracę misyjną w naszej Parafii. Przyczyń się do nawrócenia grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, pociesz tych, którzy cierpią, prowadź nas wszystkich do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.