01952055
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
385
5786
41190
1952055

Koła Żywego Różańca

K_Ż_R.jpg

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 2024 CZERWIEC

Papieska: Módlmy się, aby emigranci zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach , które ich przyjmują.

Stała: Módlmy się o dar pokoju na całym świecie szczególnie w miejscach, gdzie toczą się wojny (w Ziemi Świętej i Na Ukrainie).

Parafialna: Módlmy się o Boże Błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i dobro dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

 

BIULETYN RODZINY RÓŻAŃCOWEJ

DIECEZJI RADOMSKIEJ                                            

Nr.202 czerwiec 2024 r

AKTUALNOŚCI

1. Cieszę się, że z kilkunastu parafii naszej Diecezji spotkamy się w sobotę na Ogólnopolskiej

Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasna Górę. Wiedziałem , że na Was zawsze mogę liczyć . Dziękuje

2. Jeszcze tylko zostały dwa  terminy  czuwania  Żywego Różańca Diecezji Radomskiej w Kaplicy

Wieczystej Adoracji w Jedlni , w której trwa nieustanna modlitwa w intencji rodzin to jest

10 października i grudnia 2023 r.  Można zgłosić swój udział.

KONSPEKT SPOTKANIA

 

 • Pieśń – Twemu Sercu cześć składamy .......
 • Zapalający świece – Światło Chrystusa.
 • Wszyscy – Bogu niech będą dzięki.

Modlimy się w Intencjach Światowej Sieci Modlitwy Papieża

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

 

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Słuchając medialnych doniesień o migrantach przybywających do różnych krajów Europy widzimy wielką różnicę między tymi, którzy rzeczywiście uciekają przed wojnami i głodem a tymi , którzy pojawiając się w nowym środowisku chcą siłą  i gwałtem zaznaczyć swoją obecność czy wręcz narzucić swoją kulturę i zwyczaje całkiem nam obce. Niestety, często trudno odróżnić jednych od drugich. Potrzeba więc modlitwy, aby ci co autentycznie potrzebują wsparcia i pomocy otrzymali ją i mogli rozpocząć nowe, lepsze życie . Dla tych ,co stają się  zagrożeniem dla mieszkańców krajów,  które ich przyjmują prośmy o łaskę nawrócenia.

Modlimy się również w naszych intencjach: ........... (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.).

Różaniec: Rozważmy Tajemnicę piątą bolesną     – Śmierć Jezusa

"Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. (…) gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,31-34)

Serce zawsze jest symbolem miłości. A co powiedzieć o Twoim Sercu przebitym z miłości do każdego bez wyjątku grzesznika ? Czy może być większa miłość od Twojej Jezu ? Staję ze skruchą i żalem pod Twoim krzyżem i nie śmiem nawet podnieść oczu by patrzeć na „Tego, którego przebodli” . Pozwól mi Panie choć trochę wynagrodzić za wszelkie zło popełnione przeze mnie samego ale i tyle zła , które dzieje się wokół mnie. Kiedy wrócę do codzienności przyjmij jeszcze jedno me westchnienie : Jezu uczyń serce me, według Serca Twego”

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

– Za zmarłych członków kółka różańcowego……………….. (wymienić): Wieczny odpoczynek...

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka )

Idźcie i głoście na cały świat

 

Może niektórzy z nas spotkali kiedyś na ulicy dużego miasta grupkę ludzi, którzy śpiewali i dawali świadectwo o Jezusie. Może innym razem zdarzyło się, że do naszych drzwi zapukali członkowie jakiejś wspólnoty kościelnej i chcieli porozmawiać o Bogu, zapraszali do lektury Pisma Świętego. Najpewniej wywołało to u wielu z nas zdziwienie i zaskoczenie. Niektórzy mogli pod nosem powiedzieć, że takie wydarzenia powinny odbywać się w kościele, bo przecież łatwo pomylić tych ludzi z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa lub sekt. Ogólnie można stwierdzić, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do akcji ewangelizacyjnych, wielu z nas traktuję wiarę jako sprawę bardzo prywatną. Jednak Jezus zachęcił uczniów, wszystkich bez wyjątku, do głoszenia Ewangelii po krańce świata.

Ewangelizacja to słowo, które używa się dość powszechnie w języku kościelnym od kilkudziesięciu lat, ale najczęściej w potocznym rozumieniu ograniczamy je do wyżej wymienionych akcji, do niektórych wspólnot kościelnych i nie odnosimy tego terminu do życia wiary w codzienności. Wielu próbuje głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie zostawić tylko księżom, osobom konsekrowanym, katechetom, którzy rzekomo mają się zajmować tym „zawodowo”. Jest to bardzo błędne myślenie, nie mające nic wspólnego z Ewangelią. Jezus wokół siebie gromadzi wspólnotę uczniów, których zadaniem jest wychowywać sobie następnych uczniów. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu staje się zaproszony do bycia uczniem – misjonarzem. „Biada mi gdym nie głosił Ewangelii”, napisał św. Paweł. Nie można nie dzielić się doświadczeniem miłości Boga i zostawiać je tylko dla siebie. Dzisiejsze czasy, naznaczone sekularyzacją, odejściem od wiary, stanowią wyzwanie, abyśmy na nowo odkrywali znaczenie osobistego spotkania z Chrystusem i potrzebę opowiadania tym, którzy nie słyszeli albo zapomnieli o miłości Boga. Papież Benedykt XVI w liście apostolskim Ubicumque et semper pisał: „Przemiany społeczne, których byliśmy świadkami w ostatnich dekadach, mają złożone przyczyny, które sięgają korzeniami odległych czasów i głęboko zmieniły postrzeganie naszego świata. Wystarczy pomyśleć o olbrzymich postępach nauki i techniki, o zwiększeniu możliwości życiowych i przestrzeni indywidualnej wolności, o głębokich przemianach w dziedzinie ekonomii, o procesie mieszania się grup etnicznych i kultur w związku ze zjawiskiem masowej migracji oraz o wzrastającej wzajemnej zależności między narodami. Wszystko to miało swoje konsekwencje także w odniesieniu do wymiaru religijnego życia człowieka”. W związku z tym jesteśmy nieustannie zapraszani do realizacji nakazu misyjnego Jezusa „idźcie i głoście Ewangelię całemu światu”.

Żywy Różaniec jest szczególnie zaproszony do ewangelizacji, która nie jest działalnością akcyjną, ale codziennym świadectwem wiary. Zamysł Pauliny Jaricot był bardzo prosty. Nie da się opowiadać o wielkich dziełach Boga, jeśli wcześniej nie przyjmiemy Jego Słowa, nie przyjmiemy Jego bliskości i dobroci. Stąd tak ważne codzienne rozważanie życia Jezusa i Maryi. Modlitwa różańcowa jest streszczeniem Ewangelii i pozwala nam każdego dnia odkrywać na nowo działanie Boga w życiu. Jeśli rozważamy różaniec we wspólnocie mamy wsparcie braci i sióstr, przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami na drodze wiary. Karmiąc się Słowem Boga i trwając na modlitwie uczymy się ewangelizacji. Opowiadanie o Bogu nie jest wtedy jakąś ekskluzywną czynnością, ale staje się czymś naturalnym. Paulina Jaricot dzięki wspólnej modlitwie różańcowej odkrywała wiele przestrzeni ewangelizacji. Dostrzegała potrzeby misyjne w dalekich zakątkach świata i wiele możliwości pomocy misjonarzom, widziała biedę w swoim otoczeniu w rodzinnym mieście – Lyonie i starała się ewangelizować czynem, konkretem miłości. Ponadto stała się ogromnie wrażliwa na potrzeby społeczne robotników, nie tylko w kwestii zapewnienia godziwych warunków do pracy i wynagrodzeń, ale troski o życie duchowe osób, które nierzadko nie maja czasu i sił na pogłębianie więzi z Bogiem. Stała się też propagatorką i organizatorką różnych inicjatyw w postaci bibliotek objazdowych, kas pożyczkowych oraz fabryki „socjalnej”. Zależało jej na tym, aby ludzie mieli dostęp do dobrej literatury religijnej. Całe jej zaangażowanie wynikało z żywej relacji z Jezusem w oparciu o rozważanie Jego tajemnic.

Dzisiaj jest duże ryzyko zredukowania wiary katolickiej do zwykłego zbioru reguł i zakazów, do nawet licznych i bogatych praktyk religijnych, do okazjonalnego przyjmowania niektórych sakramentów, do rozmytego lub surowego moralizowania. Taka wiara nie przemienia życia ochrzczonych i nie wytrzymuje próby czasu. Jak to określa dokument z Aparecidy „szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym wszystko na pozór toczy się normalnie” może toczyć jak rak życie wiary i czynić jałowym wszelkie nasze wysiłki”. Z kolei papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est przypominał, że „na początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę”. W naszej modlitwie różańcowej możemy czerpać siły do spotykania Jezusa każdego dnia i stawania się świadkiem Jego miłości.

Pytania do refleksji:

1.         Za jakie działanie Boga w moim życiu w ostatnim czasie jestem szczególnie wdzięczny Bogu?

2.         Z kim w ostatnim czasie rozmawiałem o doświadczeniu Bogu w moim życiu?

 • Z życia Kościoła :
 • Miesiąc czerwiec rozpocznie jeszcze trwająca Oktawa Bożego Ciała. Zakończona poświęceniem wianków splecionych z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Kapłan prosi Boga, aby swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra
 • Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to piękna okazja, aby prosić o świętość dla kapłanów. Przytulmy ich do Serca Jezusowego, aby rozpaleni Jego miłością gorliwie spalali się w służbie Bogu i ludziom.
 • Z życia Parafii :
 • Przez cały czerwiec odmawiajmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa w kościołach podczas nabożeństw, przy figurach czy w domu jako wynagrodzenia za nasze grzechy i całego świata.
 • Zadbajmy o to aby procesje eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała nie zniknęły w naszych parafiach . Przychodźmy z radością do świątyni by uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie .
 • Zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży to okazja do modlitwy za nasze dzieci i wnuki, i przypomnienie, żeby poprzez spowiedź i przyjęcie Komunii Św. podziękować Bogu za wszelkie dobro.
 • Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec :
 • 31 maj i 1 czerwca – Jasna Góra - XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem Ewangelizacja z Różańcem”.  Módlmy się o duchowe owoce naszego spotkania i rozwój ŻR w naszych parafiach.
 • Pamiątka pielgrzymki będzie karnet zaproszenia do Żywego Różańca, który pomoże nam w naszym dziele ewangelizacji. Możemy go wręczyć osobie, którą chcemy zaprosić do wspólnoty róż różańcowych w swojej parafii lub w ogóle do Żywego Różańca
 • Zapraszamy na ogólnopolskie rekolekcje członków ŻR, które odbędą się w Gietrzwałdzie w dniach 1-4 lipca 2024 r poprowadzi je ks. Wojciech Sokołowski. Zgłoszenia przyjmuje ks. Leszek Wojcinowicz tel. 668 163 327
 • Słowo i Błogosławieństwo Kapłana
 • Śpiew – Hymn Żywego Różańca

Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualnych spraw dotyczących naszej Róży Różańcowej /sprawdzenie obecności, kto jest chory, komu trzeba pomóc itp./