01981388
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
536
6323
35272
1981388

Sakrament Małżeństwa

Dla przygotowujących się do małżeństwa...

 

Sakramentu małżeństwa nie udziela ksiądz!!! Udzielają go sobie SAMI MAŁŻONKOWIE, wiążąc się przed Bogiem wzajemną przysięgą!!! Sakrament mazestwaPonieważ małżeństwo jest sprawą publiczną, dotyczącą nie tylko Tych Dwojga - czynią to przed kapłanem lub diakonem jako urzędowym przedstawicielem Wspólnoty Kościoła, który w jej imieniu odbiera przysięgę małżeńską. Ślub uczyniony w Kościele pociąga za sobą Boże błogosławieństwo, które jeśli przyjęte z wiarą - stanowi najpewniejszą gwarancję trwałości i powodzenia związku.

UWAGA: Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają DŁUGĄ I ZŁOŻONĄ PROCEDURĘ, której raczej nie da się skrócić. W kancelarii oczekuje się OBOJGA NARZECZONYCH NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM (reguły lokalne mogą być bardziej wymagające). Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, brak zastrzeżeń, co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych na podstawie których, w razie wątpliwości, można stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. DO MAŁŻEŃSTWA NIE MOŻNA PODEJŚĆ "Z MARSZU".

POTRZEBNE DOKUMENTY:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu; aktualność metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości (na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
  • zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej.
  • zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

UWAGA! W niektórych regionach istniała praktyka "zaliczania" katechezy szkolnej jako przedmałżeńskiej. Obecnie praktykuje się powszechnie osobną katechezę przedmałżeńską, prowadzoną przy parafiach. Katechezę tę prowadzą osoby duchowne i świeckie oraz przeważnie trzy spotkania dotyczące poradnictwa rodzinnego - m.in. naturalnych metod planowania rodziny - prowadzą świeccy. PAMIĘTAJ!!! - MIŁOŚĆ TO NIE UCZUCIE, JAK TO WIELE RAZY BŁĘDNIE MOŻNA USŁYSZEĆ. MIŁOŚĆ TO CNOTA WYRAŻONA POSTAWĄ GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA TAKIM, JAKI ON JEST - ZE WSZYSTKIM, CO MA I SOBĄ REPREZENTUJE - Z TYM, CO W NIM PIĘKNE I TYM, CO W NIM NIEDOSKONAŁE!!! Wielu młodych ludzi przed ślubem widzi tylko to, co piękne. Zapomina, że życie ma również te trudne strony. TO NIE JEST ŁATWE I NIGDY NIE BĘDZIE ŁATWE!!! ALE WŁAŚNIE DLATEGO ODKRYWANIE I POZNAWANIE CZŁOWIEKA JEST TAKIE PIĘKNE I ZAJMUJE LUDZIOM CAŁE ŻYCIE!!!