01981604
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
36
36
35272
1981604

Sakrament Bierzmowania

Sakakrament umocnienia w wierze

 

bierzmowanieBierzmowanie jest najlepszą okazją by ponownie, u progu dorosłego życia, tym razem w pełni świadomie i dobrowolnie wybrać Chrystusa jako Jedynego, Osobistego Pana i Zbawiciela. Duch Święty w Bierzmowaniu przynosi człowiekowi nowe duchowe zdolności, które przyjęte i pielęgnowane, przemieniają wiarę ze smutnego i uciążliwego obowiązku w nowy "tajny napęd" człowieka, uzdalniając go do czynów wiary, których w innym wypadku nawet by się po sobie nie mógł spodziewać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie, stąd według tej tradycyjnej kolejności wymienia się bierzmowanie przed I Komunią Świętą. PAMIĘTAJ! - Związek Bierzmowania z katechizacją jest silny, ponieważ jeśli ma się Kogoś wybrać w sposób dojrzały - trzeba najpierw o Nim coś wiedzieć!

POTRZEBNE DOKUMENTY

  • metryka chrztu - Ad sacra
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej