01273251
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
662
3842
20684
1273251

Duszpasterze

Proboszcz:

IMG 2972ks. kan.  Kazimierz Waldemar  Chojnacki urodził się 5 lutego 1953 roku w Małęczynie (miejscowość należała wówczas do Parafii Opieki N.M.P w Radomiu – dziś Katedry naszej Diecezji Radomskiej). Pochodzi z rodziny wielodzietnej (7 dzieci) – Rodzice Stanisław i Stanisława jak również 6 rodzeństwa nie żyją. Szkołę Podstawową ukończył w Małęczynie, szkołę średnią w Radomiu – po zdaniu egzaminu maturalnego w 1972 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po sześciu latach studiów filozoficzno – teologicznych dnia 3 czerwca 1978 roku w Katedrze p. w. Narodzenia N. M. P. w Sandomierzu przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk Sługi Bożego ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego. Następnie pracował jako wikariusz w Parafiach naszej diecezji: Kunice, Sucha, Radom – NSJ i Matki Bożej Miłosierdzia. Studiował także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Świeckiego i Prawa Kanonicznego. W 1992 roku został mianowany przez ks. Bpa Edwarda Materskiego sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej. Pracował także jako katecheta w II L.O. im. Marii Konopnickiej w Radomiu i dekanalny duszpasterz nauczycieli i katechetów. Nieżyjący Biskup Ordynariusz Jan Chrapek włączył ks. Kazimierza do pracy w Kurii Diecezjalnej w Wydziale Ekonomicznym mianując go Członkiem Rady Ekonomicznej i sekretarzem tejże Rady. Dnia 4 września 2001 r. został mianowany proboszczem Parafii św. Wawrzyńca we Wrzosie i Vice dziekanem Dekanatu Przytyckiego. Dnia 24 lipca 2006 r. został mianowany proboszczem Parafii p. w. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim i Dziekanem Dekanatu Tomaszowskiego. Dnia 22 listopada 2007 r. poprzedni Ordynariusz ks. Abp Zygmunt Zimowski mianował ks. Kazimierza Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Świętego Bartłomieja w Opocznie. Dekretem z dn. 14 września 2010 r. wydanym przez ks. Bpa Henryka Tomasika został mianowany Proboszczem Parafii św. Krzyża w Kozienicach w miejsce odchodzącego na emeryturę ks. Kan. Prof. Edwarda Warchoła. Imieniny obchodzi 4 marca.

Kapłani współpracujący:

 

IMG 3604Ks. Kan. Prof. Dr hab. Edward Warchoł RezydentUrodzony 9 września 1935 r. w Żdżarach. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca1959 r. z rąk ks. bpa. Funkcję proboszcza w Parafii Św. Krzyża sprawował w latach 1998 - 2010. Po przejściu na emeryturę nadal wspomaga duszpasterzy swoją posługą.

Imieniny obchodzi 13 października

 

 

 

 

 

 

IMG 2966

 Ks. mgr Wiesław Janowski, Wikariusz Urodzony 15 października 1974 r. w Magnuszewie, święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1999 roku z rąk bp Edwarda Materskiego. Pochodzi z parafii p.w. Narodzenia NMP w Rozniszewie. Po święceaniach kapłańskich pełnił posugę wikariusza w par. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu na osiedlu Kapturze. Nastepnie pracował w par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach, św. Stafana w Radomiu na os. Idalinie, a od 2011 roku jest wiakriuszem w par. Św. Krzyża w Kozienicach. Jest Prefektem Gimnazum nr 2 im Króla Zygmunta Starego w Kozienicach, a także pałni opiekę duszpasterską nad Grupą Pielgrzymkową na Jasną Górę nr 18 oraz zajmuje sie ministrantami - lektorami oraz jest kapelanem Rycerzy Kolumba. Imieniny obchodzi 9 grudnia.

 

 

IMG 2965

 Ks. mgr Tomasz Pastuszka, Wikariusz Urodzony 1 listopada1977 r. w Iłży, Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk bp Zygmunta Zimowskiego 29 maja 2004 r. Pochodzi z parafii św. Zygmunta w Siennie.  Po święceniach do 2009 roku pelnił funkcje wikariusza w parafii Św. Krzyża w Borkowicach, nastepnie św. Łukasza w Radomiu ( 2010 - 2011 r.), św. Stanisława w Wierzbicy (2011 - 2013 r.) i od 2013 roku jest wiakriuszem par. Św. Krzyża w Kozienicach. Jest Prefektem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz opiekę duszpasterska sprawuje nad Parafialnym Oddziałem Zespułu Caritas, Rodziną Radia Maryja oraz jest Kapelanem Policji w Kozienicach. Imieniny obchodzi 29 grudnia.

 

 

 IMG 3616Ks. mgr Grzegorz Dąbrowski, Wikariusz Urodzony 11 maja 1991 r. w Kozienicach, Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2018 roku z rąk bp Henryka Tomasika. Pochodzi z parafii, pw. św. Bartłomieja Apostoła w Brzózie. Po święceniach do czerwca 2021 roku pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu n. Wisłą. Od 1 lipca 2021 r przyjął funkcję wiakriusza w naszej parafii. Jest Prefektem w Szkole Podstawowej w Augustowie i w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Jest opiekunem Apostolatu Margaretka, Zawiszaków oraz Wspólnoty Galilea, oraz Proboszczem Kaplicy w Augustowie.  Imieniny obchodzi 25 maja.

 

 

Ks. mgr Arkadiusz Wójcik, Wikariusz. Urodzony 06 października 1985 r. w Opocznie, Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 2011 roku, z rąk bp Henryka Tomasika. Pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Po święceniach, do 2013 roku pracował w parafii św. Barbary w Krasnej, następnie od 2013 r. do 2018 r. pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu. Od 1 lipca 2018 r. posługuje w naszej parafii.  Imieniny obchodzi 12 stycznia.