01478916
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
735
5022
44962
1478916

Duszpasterze

Proboszcz:

IMG 2972Ks. kan.  Kazimierz Waldemar  Chojnacki urodził się 5 lutego 1953 roku w Małęczynie (miejscowość należała wówczas do Parafii Opieki N.M.P w Radomiu – dziś Katedry naszej Diecezji Radomskiej). Pochodzi z rodziny wielodzietnej (7 dzieci) – Rodzice Stanisław i Stanisława jak również 6 rodzeństwa nie żyją. Szkołę Podstawową ukończył w Małęczynie, szkołę średnią w Radomiu – po zdaniu egzaminu maturalnego w 1972 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po sześciu latach studiów filozoficzno – teologicznych dnia 3 czerwca 1978 roku w Katedrze p. w. Narodzenia N. M. P. w Sandomierzu przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk Sługi Bożego ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego. Następnie pracował jako wikariusz w Parafiach naszej diecezji: Kunice, Sucha, Radom – NSJ i Matki Bożej Miłosierdzia. Studiował także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Świeckiego i Prawa Kanonicznego. W 1992 roku został mianowany przez ks. Bpa Edwarda Materskiego sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej. Pracował także jako katecheta w II L.O. im. Marii Konopnickiej w Radomiu i dekanalny duszpasterz nauczycieli i katechetów. Nieżyjący Biskup Ordynariusz Jan Chrapek włączył ks. Kazimierza do pracy w Kurii Diecezjalnej w Wydziale Ekonomicznym mianując go Członkiem Rady Ekonomicznej i sekretarzem tejże Rady. Dnia 4 września 2001 r. został mianowany proboszczem Parafii św. Wawrzyńca we Wrzosie i Vice dziekanem Dekanatu Przytyckiego. Dnia 24 lipca 2006 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim i Dziekanem Dekanatu Tomaszowskiego. Dnia 22 listopada 2007 r. poprzedni Ordynariusz ks. Abp Zygmunt Zimowski mianował ks. Kazimierza Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Świętego Bartłomieja w Opocznie. Dekretem z dn. 14 września 2010 r. wydanym przez ks. Bpa Henryka Tomasika został mianowany Proboszczem Parafii św. Krzyża w Kozienicach w miejsce odchodzącego na emeryturę ks. Kan. Prof. Edwarda Warchoła. Imieniny obchodzi 4 marca.

 

Kapłani współpracujący:

Rezydent:

IMG 3604Ks. Kan. Prof. Dr hab. Edward Warchoł, Rezydent. Urodzony 9 września 1935 r. w Żdżarach. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1959 r. Funkcję proboszcza w Parafii Św. Krzyża sprawował w latach 1998 - 2010. Po przejściu na emeryturę nadal wspomaga duszpasterzy swoją posługą. Imieniny obchodzi 13 października.

 

 

 

 

 

 

 Księża Wikariusze:

IMG 2965

 Ks.  mgr Tomasz Pastuszka, Wikariusz. Urodzony 1 listopada 1977 r. w Iłży. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Zygmunta Zimowskiego 29 maja 2004 r. Pochodzi z parafii św. Zygmunta w Siennie.  Po święceniach do 2009 roku pelnił funkcje wikariusza w parafii pw. Św. Krzyża w Borkowicach, nastepnie w parafii pw. św. Łukasza w Radomiu ( 2010 - 2011 r.), w parafii św. Stanisława w Wierzbicy (2011 - 2013 r.) i od 2013 roku jest wikariuszem parafii Św. Krzyża w Kozienicach. Jest Prefektem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Pełni funkcję Dyrektora Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Opiekę duszpasterską sprawuję nad: Parafialnym Oddziałem Zespołu Caritas, jest Kapelanem Policji w Kozienicach a także Rycerzy Kolumba. Imieniny obchodzi 29 grudnia.

 

 

 

 

 IMG 3616Ks. mgr Grzegorz Dąbrowski, Wikariusz. Urodzony 11 maja 1991 r. w Kozienicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2018 roku z rąk ks. bpa Henryka Tomasika. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Brzózie. Po święceniach do czerwca 2021 roku pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu n. Wisłą. Od 1 lipca 2021 r przyjął funkcję wikariusza w naszej parafii. Jest Prefektem w Szkole Podstawowej w Augustowie i w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Jest Proboszczem Kaplicy w Augustowie, oraz opiekunem Zawiszaków i Wspólnoty Galilea.  Imieniny obchodzi 25 maja.

 

 

 

 Ks.  mgr Marcin Cieślik, Wikariusz. Urodzony 30 maja 1981 roku w Opocznie. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks abpa Zygmunta Zimowskiego 26 maja 2007 roku. Pochodzi z parafii św. Mikołaja w Libiszowie. Po święceniach do 2010 roku był wikariuszem parafii św. Bartłomieja w Brzózie, następnie parafii św. Andrzeja Boboli w Małęczynie (2010 – 2014), parafii św. Maksymiliana w Radomiu (2014 – 2022) i od 2022 roku jest wikariuszem parafii św. Krzyża w Kozienicach. Jest Prefektem w PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach a także pełni opiekę duszpasterską nad: Grupą Pielgrzymkową nr 18  na Jasną Górę, Liturgiczną Służbą Ołtarza i Scholą. Odpowiada za liturgiczne przygotowanie Uroczystości Sakramentu Bierzmowania w Parafii. Imieniny obchodzi 11 listopada. 

Screenshot 20220910 221758 WhatsApp

 

Ks.   mgr Adam Głuszek, Wikariusz Urodzony 25 lutego 1982 r. w Starachowicach.  Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Zygmunta Zimowskiego 26 maja 2007 r. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach.  Po święceniach do 2009 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. Zwiastowania N.M.P w Jastrzębi, następnie w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną (2009 – 2015 r.), w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie (2015 – 2022 r.) i od 2022 roku jest wikariuszem parafii pw.  Św. Krzyża w Kozienicach. Jest Prefektem w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej i Szkole Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Kozienicach.  Jest odpowiedzialny za prowadzenie Kancelarii parafialnej. Jest moderatorem parafialnej strony internetowej. Koordynuję pracę zespołu Pań katechetek i Księży katechetów Parafii. Opiekę duszpasterską sprawuję nad: Wspólnotą Kół Żywego Różańca, Rodziną Radia Maryja,  Parafialnym Kołem Biblijnym oraz Wspólnotą Margaretek. We współpracy z Paniami Katechetkami odpowiada za liturgiczne przygotowanie Uroczystości I Komunii Św., w Parafii. Imieniny obchodzi 24 grudnia.

Screenshot 20220918 152600 WhatsApp