01981391
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
539
6326
35272
1981391

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea


Galilea.jpg

 

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO GALILEA

to katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR.

Wspólnota jest częścią Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, a jej głównym celem funkcjonowania od samego początku jest ewangelizacja, czyli doprowadzanie innych do nowej, głębokiej relacji z Bogiem i odkrycia Jego obecności w osobistym życiu człowieka.
Z tego względu jedną z podstawowych form działalności Wspólnoty jest Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka funkcjonująca w ramach programu kerygmatycznych katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota posiada ponad 1600 członków różnego stanu (małżeństwa, osoby samotne, kapłani) i wieku (zarówno młodzież, jak też osoby starsze).

Centrum Wspólnoty oraz główną siedzibą jest ośrodek rekolekcyjny Wzgórze Miłosierdzia położony w miejscowości Stryszawa (niedaleko Suchej Beskidzkiej).

MIEJSCE SPOTKAŃ

Wspólnota spotyka się w wielu miejscach na terenie Europy (szczególnie Polski). Administracyjnie cały teren aktywności Wspólnoty jest podzielony na tzw. Winnice (oddziały). Obecnie funkcjonuje osiem Winnic: Stryszawa (obejmuje m.in. Kraków), Bielsko-Biała, ŚląskChełmWarszawa, Radom, Lublin i Wiedeń.

We wspólnocie istnieją także tzw. Szczepy winne tzn. Domy Zmartwychwstania oddalone od Winnic, z których w przyszłości powstaną Winnice. W chwili obecnej istnieje 5 Szczepów winnych: Tomaszów Lubelski, Gdańsk, Bułgaria, Wielka Brytania.

Ponadto Wspólnota posiada mniejsze ośrodki działalności (poza Winnicami i Szczepami),
w tym m.in. na Ukrainie, w Holandii i w Norwegii.

Fundamentalnym miejscem spotkań w każdej z Winnic są Domy Zmartwychwstania.
W prywatnych domach animatorów, gromadzi się ok. 5 - 10 osób. Jest to czas modlitwy uwielbienia, czytania Słowa Bożeg, jak również dzielenia się własnym doświadczeniem wiary oraz troskami i radościami życia codziennego.

W całej Wspólnocie funkcjonuje ponad 160 Domów Zmartwychwstania.

Członkowie Domów Zmartwychwstania gromadzą się raz w tygodniu, natomiast wszystkie Domy Zmartwychwstania z danej Winnicy raz w miesiącu na tzw. Świętowaniu. Cała Wspólnota spotyka się wspólnie raz w roku w centrum w Stryszawie na tzw. Zjeździe Wspólnoty.

Spotkania w Kozienicach odbywają się w trzech Domach Zmartwychwstania:

DZ Joanny i Jarka - (Kozienice) - tel. kontaktowy 692 847 496

DZ Urszuli i Tomasz - (Kozienice) - tel. kontaktowy 505 403 640

DZ Katarzyny i Marka - (Śmietanki k. Kozienic) - tel. kontaktowy 604 203 211

DUCHOWOŚĆ WSPÓLNOTY

Imię Wspólnoty, a razem z nim duchowość, opierają się na fragmentach z Biblii:

"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!
" Mk 1,14-15

"Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego? Powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża za wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział." Mk 16,6-7

a także ze słów Konstytucji Zgromadzenia Zmartwychwstańców:

"Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje wiara, nadzieja i miłość - znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką Maryją."

Z tego względu celem Wspólnoty jest życie tą misją, którą jest ewangelizacja, doświadczając nieustannie nawrócenia w swoim życiu, a także budując coraz głębszą relację z Jezusem Zmartwychwstałym - opierając życie i posługę na charyzmacie Zgromadzenia, którym jest życie NADZIEJĄ i niesienie Nadziei innym ludziom.

FILARY ŻYCIA WSPÓLNOTOWEGO

 • Życie modlitwą:
  • ModlitwąOsobista - czyli codziennym żywym spotkaniem z Bogiem poprzez uwielbienie Go oraz kontemplację Słowa Bożego;
  • Modlitwą Wspólnotową - czyli w jedności z braćmi i siostrami każdego tygodnia na spotkaniach w Domach Zmartwychwstania oraz comiesięcznych świętowaniach;
  • Eucharystią- czyli szczytem życia chrześcijańskiego oraz spotkania z Bogiem.
 • Życie formacją:
  • Formacją Podstawową - czyli drogą ku dojrzałości życie chrześcijańskiego (1 rok);
  • Formacją Duchowości Paschalnej - czyli wprowadzeniem w duchowość Wspólnoty
   (1 rok);
  • Formacją Ku Przymierzu - czyli wprowadzeniem w regułę życia duchowego we Wspólnocie (1 rok);
  • Formacją Stałą - czyli pogłębianiem życia w duchowości i misji i braterstwie we Wspólnocie (permanentnie).
 • Życie misją, czyli ewangelizacją:
  • Ewangelizacją indywidualną - życie świadectwem życia codziennego oraz słowem
   w swoim środowisku - zgodnie z regułą: "głoszę to, czym żyję, żyję tym, co głoszę" wsparte modlitwę za innych.
  • Ewangelizacją wspólnotową, m.in. poprzez:
   • Domy Zmartwychwstania - główna forma ewangelizacji; spotkania odbywają się w domach prywatnych, czyli w środowisku życia;
   • Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka - program szkół nowych ewangelizacji;
   • Modlitwę wstawienniczą - modlitwa bezpośrednia nad osobami lub za intencje przekazane telefonicznie lub przez Internet;
   • Kampanię modlitewną za kapłanów - polegająca na codzienna modlitwa członków Wspólnoty za przypisanego im konkretnego kapłana Zgromadzenia oraz kapłanów współpracujących ze Wspólnotą;
   • Posti modlitwę - w każdy pierwszy piątek miesiąca w podanych intencjach post
    o chlebie i wodzie;
   • Czuwania ewangelizacyjne - doświadczenie spotkania z żywą osobą Jezusa przez głoszony kerygmat, sakrament pojednania i Eucharystię;
   • Modlitwę o uzdrowienie chorych - w czasie czuwań lub po Eucharystii
    z modlitwą o uzdrowienie, Wspólnota modli się za chorych fizycznie, psychicznie oraz duchowo;
   • Koncerty - aby dotrzeć jeszcze lepiej do młodzieży i pomóc jej odnaleźć w życiu Jezusa Chrystusa;
   • Ewangelizację "od drzwi do drzwi" - na zaproszenie proboszcza danej parafii podejmowane jest w domach parafian ewangelizacja - dzielenie się Ewangelią
    i własnym świadectwem doświadczenia Boga;
   • Rekolekcje dla szkół i parafii - szczególnie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu - rekolekcje ewangelizacyjne oparte na nowych metodach i formach przekazu Ewangelii (świadectwo, pantomima, śpiew, plakaty);
   • Przymierze Mężczyzn - Przymierze Mężczyzn "Bracia Zmartwychwstania".

 

Więcej informacji o wspólnocie:

http://www.galilea.pl

https://www.facebook.com/Galilea.Radom