01170431
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
381
2581
11672
1170431

Ważne informacje!

 1. W związku z powagą sytuacji społecznej wywołanej koranawirusem i potrzebą roztropnych działań, w czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w naszym kościele następujących zasad:przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 1. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 2. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 3. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 4. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Ks. Biskup Henryk Tomasik udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. osobom w podeszłym wieku,
 3. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 4. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 5. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Prosimy o roztropne podejście uwzględniając wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów, odnośnie unikania przebywania w dużych skupiskach ludzi (powyżej 50 osób) Pamiętajmy, że nasz kościół pozostaje otwarty w ciągu całego tygodnia.

Msze święte i intencje zamówione przez was Drodzy parafianie, będą odprawiane póki co, bez zmian. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w swojej Mszy św. jest to jak najbardziej zrozumiałe. Jako cała wspólnota łączymy się w modlitwie i w cierpieniu, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Z błogosławieństwem, Wasi Duszpasterze.

Szczęść Boże.