00875071
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
46
3479
24473
875071

Inauguracja 150-lecia budowy i konsekracji naszego kościoła.

W niedzielę, 8 grudnia w naszym kościele obchodziliśmy 150. rocznicę jego budowy i konsekracji. Jubileuszowa msza celebrowana była przez biskupa Henryka Tomasika. Przed rozpoczęciem niedzielnej mszy historyk Grzegorz Kocyk wygłosił wykład o historii kościoła.

Uroczystą mszę święta odprawił Pasterz naszej diecezji, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. - Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za tę świątynię, która została konsekrowana 24 października 1869 roku. Tak jak mówi historia, bardzo szybko została wzniesiona ta świątynia. Kamień węgielny wmurowano 14 czerwca 1986 roku, a już rok później została uroczyście poświęcona ta świątynia. Panu Bogu dziękujemy za to miejsce modlitwy, ale wspominamy także fundatorów świątyń i tej świątyni, którzy byli zatroskani o to, aby Bóg był znany kochany, czczony, aby człowiek mógł uczestniczyć w uobecnianiu dzieła zbawienia, bo niebo łączy się z ziemią i sprawy Boże mogą połączyć się ze sprawami ludzkimi - mówił Ks. Biskup.
 W uroczystości udział wzięli między innymi burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz starosta kozienicki Andrzej Jung. Obydwaj podczas niedzielnej jubileuszowej mszy ofiarowali pamiątkowe dary oraz złożyli życzenia z okazji 150. rocznicy. Oprócz starostwa powiatowego oraz urzędu miasta i gminy w Kozienicach dary wręczyli przedstawiciele Enea Wytwarzanie, oraz wspólnot naszej parafii: Koła Żywego Różańca, Harcerze, Caritas i Hospicjum, Schola.
 Przez cały najbliższy rok, jako wspólnota, bedziemy przeżywali różne wydarzenia tematyczne, a także w każdą drugą niedzielę miesiąca omadlali, poszczególne grupy osób, które mocno wpisały się dziedzictwo naszej parafii. Prosimy wszystkich o śledzenie tych wydzarzeń i włączanie się w nie.
150latparafiiswkrzyza030150latparafiiswkrzyza016150latparafiiswkrzyza041150latparafiiswkrzyza055150latparafiiswkrzyza061150latparafiiswkrzyza063150latparafiiswkrzyza064