00875138
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
113
3546
24473
875138

Jubileusz naszego parafialnego kościoła.

150-lecie budowy i konsekracji  kościoła

parafialnego w Kozienicach

 

 


mxcp 1574707134897 Kozienice

 kosciol kozienice swietego krzyza jk 1

 

Po około stu latach swojego funkcjonowania kościół wzniesiony w 1754 roku przez Marię Józefę, małżonkę króla Augusta III zdecydowanie wymagał albo gruntownego remontu, albo podję­cia decyzji o budowie nowego kościoła. Parafianie podjęli decy­zję o rozpoczęciu budowy nowej świątyni, którą poparł generał Włodzimierz Dehn, ale na pewnych warunkach. Życzeniem gene­rała Dehna było, aby główne wejście do kościoła znajdowało się naprzeciw frontu pałacowego. Dozór parafialny wyraził na to zgo­dę. Ponieważ przez dłuższy czas nie można było znaleźć oferentów chcących podjąć się budowy tak ważnego i nietypowego obiektu, w 1864 roku zawiązano społeczny komitet, który miał się zająć budową nowej świątyni.

Po położeniu kamienia węgielnego w fundamentach świą­tyni, co miało miejsce 14 czerwca 1868 roku, a w rok później 24 października 1869 roku - po konsekracji zbudowanego już nowego kościoła przystąpiono do rozbierania starej świątyni. Wielki ołtarz ks. Khaun przekazał do kościoła w Świerżach, a do nowego zakupił nowe ołtarze i sprzęty liturgiczne. Rozpoczęto prace nad porządkowaniem placu kościelnego i jego ogrodzenia. Również w samej świątyni trwały prace wykończeniowe, kładziono tynki, malowano ławki, urządzano zakrystię.

To głównie dzięki staraniom, zabiegom i wysiłkom ks. Khauna został pobudowany obecny kościół, w którym większość spośród nas została ochrzczona, zawarła związek małżeński,  oraz uczestniczy we Mszy św. w niedziele i święta.

Opracował: Ks. prof. Edward Warchoł