01205271
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
410
2806
17562
1205271

Świeto Policji w Kozienicach

FB IMG 1500989013877

24 lipca policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach obchodzili swoje Święto. W 98 rocznicę powstania Polskiej policji wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz medale. Uroczystości poprzedzono mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.

FB IMG 1500989051000

Obchody Powiatowego Święta Policji w Kozienicach rozpoczęły się o godzinie 10:30 uroczystą mszą świętą w intencji policjantek, policjantów i pracowników Policji, która była celebrowana przez Powiatowego Kapelana Policji Księdza Tomasza Pastuszkę.

 

Na sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach o godz. 12:00 odbyła się uroczysta zbiórka. Część ceremonialna rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Grzegorza Skomrę Komendantowi Powiatowemu Policji w Kozienicach inspektorowi Tomaszowi Cybulskiemu. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu kozienickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kozienicach Joanna Żak, Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach Anna Miłosz, Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała, Sekretarze Gmin: Garbatka Letnisko - Teresa Fryszkiewicz, Głowaczów - Piotr Kozłowski, Grabów nad Pilicą - Zdzisław Karaś, Gniewoszów - Izabela Kierasińska, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach mł. bryg. Paweł Potucha, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa z/s w Pionkach Artur Mazur, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach Kamila Kowalczyk – Iwan oraz V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu Rafał Kruk i Wojciech Bieniek.

Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski przywitał zaproszonych gości podziękował wszystkim przybyłym za rok dobrej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Powiatu kozienickiego. Jak podkreślił z dumą, zaszczytem i honorem może powiedzieć, że służba w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach to najlepszy czas w jego służbowym życiu. Jest dumny, że może zarządzać tak doskonale funkcjonującym zespołem. Komendant dziękował za profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelną służbę wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Policji. Swoje podziękowania skierował również do samorządu dzięki, któremu było możliwe zwiększenie patroli zarówno pieszych, patroli ruchu drogowego jak również patroli wywiadowczych. Dzięki koalicji na rzecz bezpieczeństwa, która jest pomiędzy instytucjami możemy powiedzieć, że mieszkańcy powiatu kozienickiego mogą czuć się bezpiecznie.

W części okolicznościowej wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe 46 funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Komendant w asyście Starosty Andrzeja Junga osobiście pogratulował policjantom awansów, a także podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę. Podczas uroczystości zostały wręczone również odznaczenia z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ Policji. Odznaczenia wręczył V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego Rafał Kruk, Komendant KPP w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski raz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Kozienicach Grzegorz Ambroziewicz.

Podczas Uroczystości zostały odczytane listy skierowane z życzeniami dla policjantek, policjantów i pracowników cywilnych Policji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego.

Na zakończenie uroczystości Starosta Powiatu Kozienickiego, Burmistrz Gminy Kozienice Sekretarz Gminy Głowaczów, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kozienicach oraz Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach na ręce Komendanta inspektora Tomasza Cybulskiego złożyli podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców złożyli gratulację Komendantowi, który w tym roku awansował do stopnia inspektora. Gratulowali policjantom osiągnięć i sukcesów w pracy. Podczas wystąpień padło wiele miłych słów i podziękowań za trud codziennej służby.

Źródło: Fb Policji w Kozienicach