00873463
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
269
1871
24473
873463

Podsumowanie prac związanych z Kościołem

30 października na zakończenie każdej Mszy Świętej ksiądz Proboszcz dokonałw. Antoni podsumowania prac zwiazanych z remontem naszej świątyni. W piątek, 28 października z pracowni konserwatorskiej z Krakowa zostały przywiezione obrazy które zostały poddane gruntownej konserwacji. Pierwszy z nich to obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, drugi zaś to Objawienie się św. Antoniemu Dzieciątka Jezus.

 

Matka Boa

Oba obrazy pochodzą z XVIII wieku. Obrazy zostały poddane całkowitej konserwacji techniczno – artystycznej, złocenia zostały nałożone prawdziwym złotem tzw. Dukatowym. Łączny koszt konserwacji obydwu obrazów wyniósł 18 500 złoty z czego połowę kwoty dofinansował Mazowiecki Urząd Konserwacji Zabytków w Warszawie. Panu Markowi Figlowi – kierownikowi Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Radomiu, wszystkim pracownikom dziękujemy za przychylną ocenę przedstawionego zadania i przyznanie dotacji. Obrazy były eksponowane przy ołtarzach w których znajdowały swoje miejsce, następnie powróciły do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostaną poddane drobnym zabezpieczeniom. Powrócą na swoje miejsce po całościowej konserwacji bocznych ołtarzy.

 

Zdjęcia Obrazów

 

Dobiegają również końca prace konserwatorskie przy kościele przewidziane na ten rok. Podsumowując: Wykonano nowe metalowe okna w tzw. Pakiecie :termo – bezpiecznym” z otwieraniem elektrycznym wywietrzników. Poddane zostały również konserwacji witraże, które włożono w nowe okna. Na strychu zostały zamontowane nowe wentylatory, które wspomagają nawiew i cyrkulacje powietrza z kościoła, co jest koniecznością szczególnie w okresie wiosenno – letnim.  Dobiegają końca pracy przy nałożeniu tynków docieplających (tzw. Perlitowych) na zewnątrz i wewnątrz kościoła.  Koszt zadania wyniósł 328 000 złoty z czego Urząd Miasta i Gminy Dofinansował 161 900 zł.  Ksiądz Proboszcz Serdecznie podziękował Panu Burmistrzowi Tomaszowi Śmietance oraz wszystkim pracownikom Urzędu za życzliwą pomoc w przygotowaniu wniosku i przyznaną dotację.  Swoją wdzięczność za zaakceptowanie wniosku i przyznaną dotację, także za ostatnią zmianę zakresu prac (ze schodów na tynki) ksiądz Proboszcz Kan. Kazimierz Chojnacki wyraził również Przewodniczącemu Rady i Gminy Kozienice Panu Mariuszowi Prawdzie, wszystkim Radnym Rady Miasta i Gminy. Podziękował także wszystkim parafianom, którzy modlitwą i gestem materialnym wspierają remont naszego kościoła. Wyraził swoją wdzięczność za ofiary składane każdego miesiąca na tzw. „tacę budowlaną”, za każdo niedzielna tacę, która pozwala pokryć bieżące koszty funkcjonowania parafii oraz za indywidualne ofiary.