01205151
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
290
2686
17562
1205151

Pierwszy Dzwonek

IMG 58401 września to dzwonek nie tylko dla dzieci i młodzieży z terenu naszej parafii, ale również dla księży i katechetów rozpoczynających kolejny rok pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Mszę Świętą w intencji grona pedagogicznego, dzieci i młodzieży i pracowników Szkoły sprawował ks. Prob. Kan. Kazimierz Chojnacki. Homilię wygłosił ks. Wiesław Janowski, który nawiązał do owych ewangelicznych talentów, które każdy otrzymuje na starcie i od każdego zależy jak wykona owe powierzone zadanie. „Na każda pracę, każdy patrzy z innej perspektywy, istota polega na tym jak ja postrzegam ten etap zadania, który jest przede mną” – mówił ks. Wiesław. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz Kanonik Kazimierz Chojnacki poświęcił tornistry najmłodszym dzieciom. Po uroczystościach w Kościele, wszyscy udali się do Szkół, aby tam usłyszeć pierwszy powakacyjny dzwonek. Uroczyste rozpoczęcie roku miało miejsce również w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego, gdzie udział wziął ks. Prob. Kan. Kazimierz Chojnacki oraz władze Gminy i Powiatu.

IMG 5852

Na terenie nasze Parafii katechizuje pięć świeckich katechetek: Pani Alicja Kucharska, Pani Elżbieta Komorowska, Pani Urszula Grabiec, Pani Katarzyna Ogonek i Pani Małgorzata Głuszek oraz wszyscy księża wikariusze posługujący w parafii. Szkoły, które podlegają trosce duszpasterskiej i katechetycznej parafii św. Krzyż to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego i Oddział Przedszkolny przy Ogródku Jordanowskim. Wszystkim życzymy sukcesów w pracy wychowawczej, katechetycznej i duszpasterskiej.

Więcej Zdjęć - TUTAJ GALERIA